• info@wbmakelaardij.nl    (072) 5062198

Thuis in de Duinen

Aan de Watertorenweg staat de (verouderde) sporthal van Egmond aan Zee. De gemeente Bergen heeft/had de wens om op deze plaats een nieuwe sporthal te laten verrijzen, samen met een aantal woningen, waaronder 15 zogenaamde c.p.o. woningen, waarmee jongeren en starters woningen kunnen verwezelijken. C.p.o. staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap (bouwen in eigen beheer).
Projectontwikkelaars werden daarom uitgenodigd om plannen te maken voor het gebied, waarbij de opdracht was om het geheel landschappelijk gezien zo goed mogelijk in te passen.
Het winnende plan kwam van BAM Wonen BV. Het voorzag in de bouw van een unieke, energieneutrale sporthal met ondergrondse parkeergarage, 14 twee-onder-1-kap woningen en 5 rijwoningen (naast de genoemde 15 c.p.o.-woningen). De bestaande sporthal wordt pas gesloopt als de nieuwe hal gereed is.
9 maart 2017 stemde de gemeenteraad in met de plannen. Dit betekende het startsein voor de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan werd 15 juni 2017 ter inzage gelegd. Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan werden door belanghebbenden diverse zienswijzen ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan werd aangepast, waarbij er 2 twee-onder-één-kap woning mínder, en 2 rijwoningen méér gebouwd zullen worden.
8 maart 2018 werd het definitieve bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Gedurende een periode van 6 weken kon er vervolgens door belanghebbenden beroep worden aangetekend bij de Raad van State, hetgeen ook is gebeurd.
Na de gemeenteraadsverkiezingen stemde op 12 juli 2018 de nieuwe gemeenteraad van Bergen in met het zogenaamde projectakkoord. Onderdeel van dit akkoord was dat men (nogmaals) op zoek zou willen gaan naar een alternatieve locatie voor de sporthal. Gevolg hiervan is geweest dat de uitwerking van de plannen vertraging heeft opgelopen.
Na een bestuurlijke crisisperiode zijn de politieke fracties op 21 maart jl. tot een nieuw raadsbreed akkoord gekomen. Uitgangspunten hiervan zijn samengevat in het formatieakkoord ‘Nieuw Vertrouwen’. De insteek is nu dat de gemeente de uitspraak van de Raad van State afwacht en deze zal respecteren. De uitspraak wordt in mei/juni verwacht.
Exact ontwerp van de woningen, alsmede verkoopprijzen en projectplanning zijn derhalve op dit moment nog niet bekend. In de tussentijd werd en wordt er wel hard gewerkt aan het definitief ontwerp van de woningen. De twee-onder-1-kap woningen zullen in het hogere prijssegment zitten, de rijwoningen in het middensegment. Met de opbrengsten van de woningen kan de herontwikkeling worden gefinancierd.
Voor de verkoop van de woningen heeft de BAM gekozen voor ons kantoor. Indien uw interesse naar het project uitgaat, kunt u zich alvast aanmelden. Een telefoontje of het sturen van een mail is daarvoor voldoende.
 • Zoeken in ons aanbod

 • Direct contact opnemen

  Voorstraat 84
  1931AN Egmond Aan Zee

  (072) 5062198

  info@wbmakelaardij.nl

  Contactformulier