• info@wbmakelaardij.nl    (072) 5062198

Thuis in de Duinen

Aan de Watertorenweg staat de (verouderde) sporthal van Egmond aan Zee. De gemeente Bergen heeft/had de wens om op deze plaats een nieuwe sporthal te laten verrijzen, samen met een aantal woningen, waaronder 15 zogenaamde c.p.o. woningen, waarmee jongeren en starters woningen kunnen verwezelijken. C.p.o. staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap (bouwen in eigen beheer).
Projectontwikkelaars werden daarom uitgenodigd om plannen te maken voor het gebied, waarbij de opdracht was om het geheel landschappelijk gezien zo goed mogelijk in te passen.
Het winnende plan kwam van BAM Wonen BV. Het voorzag in de bouw van een unieke, energieneutrale sporthal met ondergrondse parkeergarage, 14 twee-onder-1-kap woningen en 5 rijwoningen (naast de genoemde 15 c.p.o.-woningen). De bestaande sporthal zou pas worden gesloopt als de nieuwe hal gereed is.
9 maart 2017 stemde de gemeenteraad in met de plannen. Dit betekende het startsein voor de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan werd 15 juni 2017 ter inzage gelegd. Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan werden door belanghebbenden diverse zienswijzen ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan werd aangepast, waarbij er 2 twee-onder-één-kap woning mínder, en 2 rijwoningen méér gebouwd zouden worden.
8 maart 2018 werd het definitieve bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Gedurende een periode van 6 weken kon er vervolgens door belanghebbenden beroep worden aangetekend bij de Raad van State, hetgeen ook is gebeurd.
Na de gemeenteraadsverkiezingen stemde op 12 juli 2018 de nieuwe gemeenteraad van Bergen in met het zogenaamde projectakkoord. Onderdeel van dit akkoord was dat men (nogmaals) op zoek zou willen gaan naar een alternatieve locatie voor de sporthal.
Na een bestuurlijke crisisperiode kwamen de politieke fracties op 21 maart 2019 tot een nieuw, raadsbreed akkoord. Uitgangspunten hiervan werden samengevat in het formatieakkoord ‘Nieuw Vertrouwen’. Afgesproken werd om de uitspraak van de Raad van State af te wachten en te respecteren.
Op 11 september 2019 heeft het de Raad van State behaagt om uitspraak te doen. Op grond van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het bestemmingsplan vernietigd. Ook oordeelde de Raad dat de vaststelling van het bestemmingsplan niet met de vereiste zorgvuldigheid was voorbereid.
Op 28 januari jl. heeft de gemeenteraad het (licht gewijzigde) bestemmingsplan opnieuw vastgesteld. De bedoeling is nu om (indien het bestemmingsplan onherroepelijk wordt), eerst de nieuwe sporthal te realiseren. Omdat BAM wonen zich teruggetrokken heeft uit het project, zal de ontwikkeling van de nieuwe woningen opnieuw aanbesteed moeten worden. Wordt vervolgd.
 • Zoeken in ons aanbod

 • Direct contact opnemen

  Voorstraat 84
  1931AN Egmond Aan Zee

  (072) 5062198

  info@wbmakelaardij.nl

  Contactformulier